پریز بی سیم

پریز بی سیم

پریز بی سیم با قابلیت دستور روشن و خاموش از طریق اینترنت
مثلا میتوان پکیچ را به این پریز وصل و از اینترنت قبل از رسیدن یه منزل فرمان روشن را صادر نمود تا پکیچ روشن شود

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید